Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Program akcí

S knížkami se kamarádím

06.03.2019 Akce na podporu čtenářské gramotnosti pro děti navštěvující ŠD ZŠ Hlinecká.

Dopoledne s pohádkou

09.03.2019 Všechny (pra) rodiče s malými dětmi srdečně zveme na společné setkání s knížkou. Přijďte si udělat příjemné dopoledne do MěDDM Týn nad Vltavou. Je připravena čtená pohádka s výtvarnou dílničkou. Vstupné 30 Kč za osobu. Je nutné přihlásit jak dítě, tak i jeho doprovod.

7. výprava turisťáku DO PLANETÁRIA

09.03.2019 Tentokrát pojedeme do Českých Budějovic, kde projdeme město křížem krážem a na závěr navštívíme Planetárium.

S knížkami se kamarádím

12.03.2019 Akce na podporu čtenářské gramotnosti pro děti navštěvující ŠD ZŠ Hlinecká.

S knížkami se kamarádím

13.03.2019 Akce na podporu čtenářské gramotnosti pro děti navštěvující ŠD ZŠ Hlinecká.

Události

Cestovatelský příměstský tábor "LETEM SVĚTEM"

05.03.2019 Od 29. 7. do 2. 8. 2019 pořádáme příměstský tábor pro děti od 1. do 5. třídy s cestovatelskou tematikou. Vezmeme to hezky letem světem a při tom stihneme tvořit, hrát si, soutěžit, na procházky chodit a pojedeme na výlet za pokladem podle mapy.

Putování minulostí

04.03.2019 Kroužek pro děti od 9 do 12 let

Info o storno poplatcích příměstských táborů

04.03.2019 Info o storno poplatcích

Výsledková listina Turnaje ve vybíjené 24.2.2019

25.02.2019 V neděli 24. února proběhl Turnaj ve vybíjené.

Příměstské tábory - VÝZVA MAS VLTAVA -Rodina1

29.01.2019 Příměstské tábory pořádané MěDDM Týn nad Vltavou jsou zařazeny do VÝZVY MAS VLTAVA - Rodina I