Novinky

29.10.2018 EXLIBRIS - naučný leták pro děti a mládež "Dívánky 2018"

EXLIBRIS - naučný leták pro děti a mládež "Dívánky 2018"

Zaměstnanci MěDDM přejí všem krásné svátky

19.12.2018

Poděkování sponzorům,přání do nového roku.pdf 


Poděkování sponzorům
Děkujeme Skupině ČEZ, a.s, generálnímu partnerovi akcí a Městu Týn nad Vltavou za poskytnutí finančního příspěvku MěDDM v rámci  Vltavotýnského oranžového roku 2018 na tyto akce:
Výtvarná a literární soutěž "ČESKÉ RETRO 20. - 80. LÉTA", Velikonoční dílny, Den Země, Vltavotýnský střep, Akademie MěDDM, Dívánky 2018, Příměstský letní tábor s dětmi z partnerského města Bardo a Mikuláš na náměstí.
 
Ze čtyř dotačních programů Jihočeského kraje jsme pořídili:
- cvičební nářadí do sálu MěDDM
- relax sestavy
Materiálně a cenami jsme zajistili dvě velké akce Dívánky 2018 – grafická dílna a Vltavotýnský střep                  
 
Ze zaměstnaneckého grantu Nadace ČEZ
- doplnění technického vybavení a nákup technického vybavení do zájmových oborů -  
  mladý elektronik, plastikoví modeláři, airsoft.
 
Společnost Richmont – CZ
Každým rokem ochotně zapůjčuje podium pro veřejné akce MěDDM Týn nad Vltavou