Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Kulíškov 2018

Pobytová akce pro rodiny s dětmi bez rozdílu věku na utajeném místě.

Kód 182501
Název Kulíškov 2018
Termín konání 27.10.2018 08:00 - 30.10.2018 18:00
Místo konání mimo město
Hlavní vedoucí Martina Rečková
Věková skupina 0-99 let
Vybavení na akci Dobré oblečení a obuv pro pobyt v přírodě.
V ceně zahrnuto pobyt, program
Jiná ujednání Informativní schůzka se koná 9. 10. 2018 v 18:00 v MěDDM
Cena 990,- Kč