Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM

03.09.2018 INFORMAČNÍ  SYSTÉM  DOMEČEK 2018
 
Pro koho je klientské centrum určeno:
- pro rodiče
- pro účastníky (děti, členy kroužků)
 
Co lze v klientském centru vykonávat:
- přihlašovat sebe / své děti na kroužky, akce a tábory
- zadávat nové členy do databáze
- měnit údaje u stávajících členů
- kontrolovat zpracování přihlášek (jejich momentální stav)
- kontrolovat došlé platby či nezaplacené položky
 
JAK SE MÁM PŘIHLÁSIT? POSTUP REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA:
 Po otevření stránky  https://ddmtyn.iddm.cz   se zobrazí „Přihlášení“, „Zapomenuté heslo“ a „Registrace“.
Pro prvotní přihlášení je nutné vyplnit kolonky ve sloupečku „Registrace“ – tedy e-mailovou adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno i příjmení. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „registrovat se“. Během několika málo minut by Vám měla přijít na Váš e-mail automaticky vygenerovaná zpráva (e-mail) s potvrzením registrace. Pro správné zakončení registrace je potřeba kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Tento mechanismus slouží k ověření vlastnictví vaší e-mailové adresy.
Poté je možné se PŘIHLÁSIT.  Vyplníte dvě kolonky – e-mail a heslo, které jste zadali v „Registraci“.
 
REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA V PŘÍPADĚ, ŽE JE ÚČASTNÍK JIŽ EVIDOVÁN
Pokud se do klientského centra pomocí výše uvedeného postupu zaregistruje účastník, který již má v našem MěDDM záznam v adresáři členů, jsou k jeho účtu po přihlášení automaticky připojeni všichni účastníci, kteří mají v databázi shodnou e-mailovou adresu. Dále je postup stejný.
 
INFORMACE O ÚČASTNÍCÍCH
Po úspěšném přihlášení ke klientskému účtu se na úvodní stránce zobrazí uživateli přehled všech účastníků, které má již se svým účtem svázané (u nových registrací tady nebude nic). Kdykoli, po kliknutí na položku nabídky „Účastníci“, se zobrazí přehled účastníků, jejich přihlášek, stavu přihlášek a plateb.
 
ZADÁVÁNÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA
Po přihlášení se Vám zobrazí stránka s názvem ÚČASTNÍCI. Na této stránce lze zakládat nové účastníky a následně založené účastníky upravovat, sledovat stav přihlášek na kroužky / akce / tábory a jejich úhrady.
 
Postup založení nového účastníka:
Klikněte na tlačítko s nápisem „nový účastník“. Zde je potřeba vyplnit osobní a kontaktní údaje nového účastníka. Položky označené hvězdičkou jsou povinné. E-mail se vyplní automaticky (je to ten samý, který jste vyplnili v „Registraci“ a tedy ten, pod kterým jste se do klientského centra přihlásili). Pokud máte vyplněny všechny informace o novém účastníkovi, klikněte na tlačítko „přidat účastníka“. Zobrazí se znovu stránka ÚČASTNÍCI a zelený proužek s informací, že účastník byl úspěšně založen. Takto je možné zakládat neomezený počet účastníků.
 
OPRAVA ÚDAJŮ JIŽ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
Po kliknutí na položku Účastníci se zobrazí seznam všech účastníků, kteří jsou svázáni s vaším klientským účtem. U každého účastníka je možné kliknutím na tlačítko „upravit účastníka“ otevřít kartu účastníka a upravit zadané údaje. Tímto způsobem lze přímo v databázi MěDDM editovat kontakty, bydliště apod. a udržovat tak údaje stále aktuální bez nutnosti navštěvovat pracoviště MěDDM.
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽEK
Založené účastníky lze přihlašovat na kroužky velice jednoduše. V levém sloupci menu klikněte na KROUŽKY (obrázek hvězdička). Zobrazí se výpis kroužků.
V pravé části lze tyto kroužky filtrovat podle zaměření, dnů konání a místa konání.
Klikněte na kroužek, na který chcete jednoho či více účastníků přihlásit. Zobrazí se popis kroužku a jeho základní informace. Pod těmito informacemi se zobrazí „Koho chci přihlásit“ – tedy všichni mnou zadaní účastníci. Vyberte, koho chcete přihlásit. Je možné, že u někoho se zobrazí věta „Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení“ – tedy tento účastník je buď moc mladý, anebo moc starý na daný kroužek. Pokud účastník podmínky pro přihlášení do kroužku splňuje, zobrazí se pod ním věta „Účastníka můžete přihlásit“. Vyberte tedy toho, koho chcete přihlásit a klikněte na tlačítko „Přihlásit účastníka“. V dalším kroku vyberte předpis k platbě, odchod domů s doprovodem či samostatně (zobrazuje se pouze u mladších 18 let), věkovou skupinu, případně poznámku. Je nutné zaškrtnout „Souhlasím s podmínkami“.
Poté klikněte na tlačítko „přihlásit účastníka“. V tuto chvíli se přihláška odeslala a čeká na schválení. Na e-mail vám přijde informace o zpracování přihlášky.
Jedná se o nezávaznou přihlášku!
Je možné přihlásit i účastníka, u kterého vidíme větu „Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení“, neboť se jedná o nezávazné přihlášení. Je poté na posouzení pracovníka MěDDM, zda takového účastníka povolí a řádně přihlásí!
Do kroužků rodičů s dětmi Myšky, Koťata, Cvičení rodičů s dětmi je potřeba přihlásit sebe i dítě.
U každé přihlášky jsou souhrnné informace o důvodech zpracování osobních údajů. Existují-li k této přihlášce důvody k získání vašeho souhlasu, jsou souhlasy zahrnuty v této části přihlášky a prosíme vás o vyplnění. Nastavení vašeho stanoviska k udělení či neudělení souhlasu probíhá při procesu přihlašování přímo vaší volbou (online přihlášky).

Přihlášku ve formátu PDF najdete na svém klientském účtu na adrese https://ddmtyn.iddm.cz, kde si ji můžete vytisknout.

 
Závazná je přihláška až po odevzdání vytištěné a podepsané přihlášky s vyplněnými a podepsanými informacemi o zpracování osobních údajů v MěDDM a uhrazení platby.
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI nebo TÁBOR
Postup pro přihlašování účastníků na akci nebo tábor je totožný jako u kroužků. Rozdíl je pouze v typu předpisu platby.
 
ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA z kroužku / akce
Pro odhlášení účastníka z kteréhokoliv kroužku / akce / tábora je potřeba kontaktovat MěDDM a odhlášku provede pracovník MěDDM. V klientském centru odhlašovat nelze.
 
NASTAVENÍ
Vyberte poslední políčko v levém sloupci – NASTAVENÍ (obrázek ozubená kolečka). Zde je možné změnit své osobní údaje (jméno a příjmení) a heslo. Jakoukoliv změnu je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko „uložit“.
 
ODHLÁŠENÍ Z KLIENTSKÉHO CENTRA
Z klientského centra se odhlásíte kliknutím na ikonu vpravo nahoře.
 
PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky je nutné provést do 20. října 2018.
Platby provádějte na účet MěDDM  č. ú.: 51-8894410207/0100.
Online platby provádějte za každé dítě a za každý kroužek zvlášť - každé dítě má v každém kroužku specifický variabilní symbol, který je potřeba dodržet, aby se platba správně přiřadila do systému, jinak bude platba automaticky vrácena.​
​​


JAK SE ODHLÁSIT?
Pro odhlášení z kroužku kontaktujte  vedoucího oddělení.
Pro vrácení uhrazeného poplatku vyplňte formulář ,,Vrácení účastnického poplatku". ​Ten, prosím, vyplňte a předejte zaměstnanci MěDDM (případně pošlete poštou). V případě, že budou údaje odpovídat, peníze vám obratem vrátíme, v opačném případě vás bude kontaktovat pracovník MěDDM.
Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.).
V případě, že je důvodem odhlášení z kurzu dlouhodobá nemoc účastníka, je potřeba doložit potvrzení od lékaře.
Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval vedoucího o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!