Novinky

24.06.2019 POZOR ZMĚNA ODJEZDU NA LT POHODA!!!!

Vážení rodiče, byli jsme nuceni přesunout čas odjezdu dětí na LT a to na 11:30 hodin. Moc se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Dotace z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží

22.07.2019

Cílem naší činnosti je zajistit dětem a mládeži kvalitní volnočasové vzdělávání. Tuto kvalitu zvyšují i nově zakoupené pomůcky, které jsme díky Grantu Jihočeského kraje získali. Nákupem stroje nové matrice do stroje Super Button SB- 1900 jsme oživili činnost nejen výtvarných oborů, ale i prázdninovou činnost na příměstských i pobytových táborech. Výroba vlastního špendlíku děti velmi motivuje k tvoření i hledání nápadů. Díky nákupu osmi sad Drumbenů můžeme nejen při táborové činnosti, ale v běžném zájmovém vzdělávání podpořit u dětí kreativitu, prohloubit pohybové schopnosti dětí a vytvořit pro ně zajímavější a neobvyklé aktivity.