Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Dotace z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží

22.07.2019

Cílem naší činnosti je zajistit dětem a mládeži kvalitní volnočasové vzdělávání. Tuto kvalitu zvyšují i nově zakoupené pomůcky, které jsme díky Grantu Jihočeského kraje získali. Nákupem stroje nové matrice do stroje Super Button SB- 1900 jsme oživili činnost nejen výtvarných oborů, ale i prázdninovou činnost na příměstských i pobytových táborech. Výroba vlastního špendlíku děti velmi motivuje k tvoření i hledání nápadů. Díky nákupu osmi sad Drumbenů můžeme nejen při táborové činnosti, ale v běžném zájmovém vzdělávání podpořit u dětí kreativitu, prohloubit pohybové schopnosti dětí a vytvořit pro ně zajímavější a neobvyklé aktivity.