Novinky

26.02.2021 ZPRÁVY Z DOMEČKU

Nové číslo našeho občasníku ZPRÁVY Z DOMEČKU již teď najdete ve schránce u brány do MěDDM ze strany parku. Přijďte si ho vyzvednout.

09.02.2021 Letní tábory

Informace o letních táborech najdete pouze v sekci TÁBORY

28.12.2020 UPOZORNĚNÍ - činnost MěDDM pozastavena do 28.února 2021

Na základě krizového opatření o provozu škol a školských zařízení je MěDDM uzavřeno a to do 28. února 2021.

02.11.2020 Veškerá činnost včetně kroužků je pozastavená.

Vážení občané, na základě usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 je MěDDM od 2. 11. 2020 nadále uzavřeno. Veškerá činnost včetně kroužků je pozastavená. Nadále jsou pro vás připravena on-line setkávání plné zájmových aktivit v našich internetových výzvách. Žádáme vás, abyste MěDDM navštěvovali pouze v neodkladných případech a upřednostnili telefonický (385 731 645) či elektronický kontakt (info@ddmtyn.cz). Provozní doba pro veřejnost: PO 8:00 - 12:00 ST 12:00 - 16:00 Velice se omlouváme za případné potíže způsobené tímto opatřením a děkujeme všem za pochopení. Zaměstnanci MěDDM

Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM

27.08.2020

Zápis do zájmových oborů MěDDM bude zahájen ve středu 9. 9. 2020 v 9:00 hodin.
Bude probíhat pouze elektronicky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte telefonicky nebo osobně v MěDDM. Ve dnech zápisu (9. a 10. 9. 2020) jsme pro vás k dispozici od 9:00 hodin do 17:00 hodin.

NÁVOD K POUŽITÍ KLIENTSKÉHO CENTRA
Klientské centrum najdete na adrese https://ddmtyn.iddm.cz/
 
PRO KOHO JE KLIENTSKÉ CENTRUM URČENO
- pro rodiče
- pro účastníky
 
CO LZE V KLIENTSKÉM CENTRU VYKONÁVAT
- přihlašovat sebe / své děti na kroužky, akce a tábory
- zadávat nové členy do databáze
- měnit údaje u stávajících členů
- kontrolovat zpracování přihlášek (jejich momentální stav)
- kontrolovat došlé platby či nezaplacené položky, prodlužovat platby na další období u kroužků
 
POSTUP REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA
Po otevření stránky vasesvc.iddm.cz se zobrazí „Přihlášení“, „Nový účet“ a „Obnovení hesla“.
Pro prvotní přihlášení je nutné zvolit „Nový účet“ a vyplnit e-mailovou adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno a příjmení. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „registrovat“. V tuto chvíli by vám měla přijít na váš e-mail automaticky vygenerovaná zpráva (e-mail) s potvrzením registrace. Pro správné zakončení registrace je potřeba kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Tento mechanizmus slouží k ověření vlastnictví vaší e-mailové adresy.
Poté je možné se PŘIHLÁSIT. Vyplníte tedy dvě kolonky – e-mail a heslo, které jste zadali v Registraci“.
 
REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA V PŘÍPADĚ, ŽE JE ÚČASTNÍK JIŽ EVIDOVÁN
Když se do klientského centra výše uvedeným postupem zaregistruje někdo, kdo už má v našem MěDDM evidovány přihlášky (ať už vlastní nebo svých dětí), jsou k jeho účtu po přihlášení automaticky připojeni všichni účastníci, kteří mají v databázi shodnou e-mailovou adresu. Dále je postup stejný.
 
SOUHRN ÚČASTNÍKŮ A PŘIHLÁŠEK (Úvod)
Po úspěšném přihlášení ke klientskému účtu (anebo kliknutí na položku menu Úvod) se zobrazí uživateli přehled všech účastníků, které má již se svým účtem svázané (u nových registrací tady nebude nic), jejich přihlášek, stavu přihlášek a plateb.
V souhrnu přihlášek je vidět výpis všech účastníků, kteří již jsou nebo byli v SVČ přihlášeni (Moje přihlášky). Pro každého z nich je možné zobrazit výpis všech evidovaných přihlášek. U přihlášek jsou zobrazeny doplňující informace v závislosti na stavu přihlášky (zda je třeba doplatit nebo evidujeme přeplatek, je-li přihláška dosud neschválena apod.).
Po kliknutí na jednotlivou přihlášku se otevře její detail, kde je vidět celkový souhrn předpisů plateb a skutečných úhrad. Je zde také možné přihlášku stáhnout v PDF, pokud byla vygenerována po schválení a pokud ji dosud evidujeme jako nepodepsanou. V možnostech přihlášky je také volba změny kontaktních údajů daného účastníka.
Součástí nabídky možností přihlášky je i možnost stažení dokumentů, které jsou publikovány pro danou činnost (kroužek, akci nebo tábor). Jde o dokumenty, které nahrajete v administračním centru přímo ke konkrétnímu kroužku (akci nebo táboru).
 
POSTUP ZALOŽENÍ PŘIHLÁŠKY
Pro založení nové přihlášky je nutné nejprve vybrat z nabídky činností. V menu klikněte na KROUŽKY a zobrazí se výpis kroužků. V pravé části lze tyto kroužky filtrovat podle zaměření, dnů konání a místa konání. Klikněte na kroužek, na který chcete jednoho či více účastníků přihlásit. Zobrazí se popis kroužku a jeho základní informace. Na konci je tlačítko Přihlásit. Dále je třeba vybrat ze seznamu již evidovaných účastníků anebo zvolit možnost „Nový účastník“ pro přihlášení někoho, koho ještě v databázi neevidujeme (v takovém případě je uživatel dotázán ještě na „typ přihlášky“ – zda přihlašuje dítě nebo plnoletého účastníka). Následuje volba typu školy a předpisu platby (u platby je možné připsat poznámku k platbě, která se zobrazí v databázi přímo u předpisu platby – na konci procesu přihlášky je možné ještě zapsat obecnou poznámku k přihlášce, která se zobrazí v poli „Veřejná poznámka“).
Další krok přihlášky je úprava či zadání osobních a kontaktních údajů. Pro existující účastníky jsou tyto údaje načteny z databáze s možností aktualizace, pro nové účastníky je potřeba vše vyplnit. Rozsah údajů se řídí typem školy, věkem a nastavením důvodů zpracování v aplikaci. Údaje, které nejsou vyžadovány,nelze vyplnit, ostatní jsou povinné.
Ve třetím kroku je zobrazena souhrnná informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů (podle nastavení důvodů zpracování v aplikaci) a také jednotlivé souhlasy se zpracováním údajů, pokud je vyžadujeme. Je možné zapsat obecnou poznámku k přihlášce (zobrazí se u přihlášky v poli „Veřejná poznámka“ a bude vytištěna i na přihlášce). Nakonec je vyžadováno potvrzení souhlasu s podmínkami účasti a po kliknutí na tlačítko Přihlásit je přihláška zaevidována.
Přihlašování na akci nebo na tábor je totožné – jen se vybírá z nabídky akcí či táborů.
V tuto chvíli se přihláška odeslala a čeká na schválení. Na e-mail vám přijde informace o zpracování přihlášky. Jedná se o nezávaznou přihlášku!
Je nutné, aby oprávněný pracovník MěDDM stav přihlášky změnil na „přihlášen“, „zamítnut“ či „náhradník“ – to podle situace v daném kroužku. Pokud je to možné a člena lze přihlásit, odešle poté pracovník MěDDM závaznou přihlášku se všemi údaji k platbě na váš klienský účet.

Je možné přihlásit i účastníka, u kterého vidíme větu „Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení“, neboť se jedná o nezávazné přihlášení. Je poté na posouzení pracovníka MěDDM, zda takového účastníka povolí a řádně přihlásí!
 
NASTAVENÍ
Vyberte volbu v menu – NASTAVENÍ (obrázek ozubená kolečka). Zde je možné změnit své osobní údaje (jméno a příjmení) a heslo.
 
ODHLÁŠENÍ Z KLIENTSKÉHO CENTRA
Z klientského centra se odhlásíte kliknutím na volbu Odhlásit vpravo nahoře.
 
PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky je nutné provést nejpozději do 20. října 2020.
Platby provádějte pouze na účet MěDDM  č. ú.: 51-8894410207/0100.
Online platby provádějte za každé dítě a za každý kroužek zvlášť - každé dítě má v každém kroužku specifický variabilní symbol, který je potřeba dodržet, aby se platba správně přiřadila
do systému, jinak bude platba automaticky vrácena.
 
Pro odhlášení účastníka z kteréhokoliv je potřeba kontaktovat a odhlášku provede pracovník MěDDM.
 
ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA z kroužku / akce
Pro odhlášení z kroužku / akce / tábora kontaktujte vedoucího oddělení MěDDM.
V klientském centru odhlašovat nelze.
Pro vrácení uhrazeného poplatku vyplňte formulář ,,Vrácení účastnického poplatku". Ten, prosím, vyplňte a předejte zaměstnanci MěDDM (případně pošlete poštou). V případě, že budou údaje odpovídat, peníze vám obratem vrátíme, v opačném případě vás bude kontaktovat pracovník MěDDM.
Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.).
V případě, že je důvodem odhlášení z kurzu dlouhodobá nemoc účastníka, je potřeba doložit potvrzení od lékaře.
Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval vedoucího o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!