Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Výbavení nově vzniklého Mladého redaktora

02.10.2019 Od září  v MěDDM probíhá zájmový obor „Mladý redaktor“. Cílem naší činnosti je zajistit dětem a mládeži kvalitní volnočasové vzdělávání. Díky finanční podpoře Jihočeského kraje (dotační program Podpora mládeže v jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT) jsme pořídili vybavení (stolní počítače, notebooky, grafické programy). Nákupem tohoto vybavení zajistíme dětem kvalitní zázemí – děti budou mimo jiné psát články, redigovat texty, naučí se tvořivému propojení výtvarných technik s prací v grafickém programu v PC. Cílem bude rozvíjet jazykovou i výtvarnou kreativitu dětí a umožnit jim také se podílet na vzniku časopisu o aktivitách MěDDM.