Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Výtvarná a literární soutěž

10.01.2020 MěDDM vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž "VE VÍRU VODY". Ukončení soutěže je 30. března 2020. Na zadní stranu díla je třeba nalepit/připevnit Registrační kartu (Příloha č.1). Společně s výtvorem odevzdat v MěDDM Souhlas se zpracováním osobních údajů (Příloha č. 2). Oba dokumenty jsou zde ke stažení nebo k vyzvednutí v MěDDM.

přihláška soutěž VE VÍRU VODY.pdf 

Příloha Souhlas GDPR VE VÍRU VODY.pdf 

vytvarna soutez VE VÍRU VODY.pdf