Novinky

14.09.2020 NÁVOD NA ÚHRADU KROUŽKU PŘEPLATKEM

Přihlašte se přes klientský účet, po přihlášení vyberte účastníka (vlevo sloupec se všemi účastníky), pod účastníkem zvolte aktivní přihlášku dítěte na kroužek, který chcete uhradit přeplatkem. Po rozkliknutí této přihlášky je pod „Předpisy a platby“ informace, že evidujeme přeplatek z ostatních přihlášek a zaškrtnutím „Použít přeplatek na úhradu této přihlášky“ a kliknutím na tlačítko „Uhradit přeplatkem“ se Vám sníží předpis částky na kroužek.

24.08.2020 Zájmové obory pro školní rok 2020-2021

Seznam zájmových oborů pro rok 2020 - 2021 je uveřejněn v sekci "Zájmové kroužky a dlouhodobé kurzy"

22.06.2020 Zápis do zájmových oborů MěDDM pro školní rok 2020/21

Zápis do zájmových oborů MěDDM Týn nad Vltavou pro školní rok 2020-2021 bude zahájen 9. 9. 2020 od 9:00 hodin. Bude probíhat pouze elektronicky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte telefonicky nebo osobně v MěDDM. Ve dnech zápisu (9. a 10. 9. 2020) jsme pro vás k dispozici od 9:00hodin do 17:00 hodin.

11.06.2020 Přeplatek - návod

CO DĚLAT S PŘEPLATKEM ZA KROUŽEK, TÁBOR - NÁVOD Přeplatek chci zaslat na účet - přihlásit se přes klientský účet - po přihlášení vybrat účastníka (vlevo sloupec se všemi účastníky) - pod účastníkem zvolit typ přihlášky: a) AKTIVNÍ – tam budou kroužky a tábory, které probíhají nebo proběhnou b) UKONČENÉ – naleznete zde kroužky, které již neprobíhají (nebo budou v červnu ukončeny) - po zvolení typu přihlášky vybrat v seznamu kroužek, u kterého máte přeplatek (u daného kroužku je přeplatek napsán zeleně), tuto přihlášku otevřít a vyplnit žádost o vrácení přeplatku Přeplatek chci použít pro úhradu další přihlášky – můžete takto uhradit tábor (pokud máte dítě přihlášené a ještě jste neuhradili) v letošním školním roce nebo si přeplatek v klientském účtu ponechat a na podzim uhradit poplatek za kroužek, kam dítě zapíšete – až budete hradit další přihlášku, využijte ve svém klientském účtu možnost "Uhradit přeplatkem", přeplatky z Vašeho klientského účtu se sčítají, přeplatek tak můžete použít pro částečnou nebo úplnou úhradu dané přihlášky Přeplatek lze darovat na činnost MěDDM Týn nad Vltavou - stačí napsat e-mail na kupkova@ddmtyn.cz a bude vám vystavena jednoduchá Darovací smlouva (můžete si jí případně odečíst z daní). Prostředky budou použity na činnost kroužků v následujícím školním roce. Nevyužité přeplatky budou k 31. 12. 2023 převedeny ve prospěch činnosti MěDDM Týn nad Vltavou.

Informace o vrácení části úplat za zájmové vzdělávání MěDDM

20.05.2020 MěDDM je školské zařízení a řídí se předpisy a doporučeními MŠMT. MŠMT deklaruje, že na vrácení úplaty není právní nárok. My si účastníků zájmového vzdělávání velice vážíme, proto vrátíme část úplaty formou přeplatku za kroužek. Tuto informaci naleznete na Klientském účtu po vašem přihlášení. Informace o přeplatku vám přijde na e-mail. Od 11. 5. 2020 je povolena činnost a většina kroužků se rozjela v normálním, i když v omezeném režimu.
Nastanou tyto situace:
1) obor začal pracovat od 11. 5. 2020 a prodloužil svoji činnost do konce června – vratka za 1 měsíc (8 měsíců měl pracovat, - 2 měsíce nepracoval z důvodu pandemie, + o 1 měsíc činnost prodloužena) – tj. 12,5 % z roční úplaty oboru – vráceno na klientský účet automaticky
2) obor nezačal pracovat od 11. 5. 2020 z různých důvodů (děti se do obnoveného kroužku nedostavily nebo jiné důvody) – vratka za 3 měsíce nečinnosti - tj. 37,5 % z roční úplaty oboru – vráceno na klientský účet automaticky
3) obor začal pracovat od 11. 5. 2020, ale účastník patří do rizikové skupiny – musí podat „Žádost o vrácení s potvrzením od lékaře popř. čestným prohlášením, že patří účastník do rizikové skupiny (musí být specifikováno do jaké)“ – vratka za 3 měsíce nečinnosti tj. 37,5% z roční úplaty oboru.
 
Ve vratkách nezohledňujeme alternativní výuku, která probíhala téměř ve všech oborech, protože ne všichni účastníci tuto výuku mohli využít. Proto vracíme všem účastníkům bez ohledu, zda pracovali na dálku a využili spoustu krásných a podnětných nápadů, které jim vedoucí posílali nebo se do činnosti nezapojili.
 
Vratky budeme realizovat od 1. 6. do 30. 6. 2020 a stejně tak v tomto termínu budeme přijímat „Žádosti o vrácení s potvrzením od lékaře popř. čestným prohlášením, že patří účastník do rizikové skupiny (musí být specifikováno do jaké)“. Po tomto datu již nebude možné „Žádosti ….“ přijímat.