Novinky

07.05.2020 Obnovení činnosti MěDDM

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou od 11. 5. 2020 postupně obnovuje svoji činnost. Činnost kroužků bude probíhat v omezeném režimu a podle platných hygienických doporučení podléhajících Metodice pro otevírání SVČ (Covid-19) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro konec školního roku 2019/2020. Prosíme, vyplňte „Formulář k obnovení činnosti MěDDM Týn nad Vltavou", pokud bude vaše dítě pokračovat v činnosti kroužku. Vyplněný formulář zašlete zpět na info@ddmtyn.cz a to nejpozději do 15. 5. 2020 včetně (případně den před první schůzkou konkrétního kroužku). Vámi vyplněný a zaslaný formulář je nezbytný pro plánování činnosti jednotlivých zájmových oborů v MěDDM na konci školního roku 2019/2020, proto prosíme o co nejrychlejší vyplnění. Pokud vaše dítě navštěvuje více než jeden zájmový obor, prosím, vyplňte vše do jednoho formuláře. Formulář a aktuální seznam neleznete na webové stránce https://www.ddmtyn.cz/meddm-a-dokumenty.

05.05.2020 MěDDM se připravuje na obnovení činnosti v omezeném režimu.

Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme obdrželi doporučení, podle kterého můžeme začít s obnovou naší činnosti. V tuto chvíli připravujeme organizační plán, jak nejlépe zajistit ochranu zdraví všech zúčastněných. Pro další informace sledujte náš web.

25.03.2020 Prodloužení Výtvarné a literární soutěže do 30.června

MěDDM prodlužuje výtvarnou a literární soutěž "VE VÍRU VODY". Ukončení soutěže je 30. června 2020.

Informace o vrácení části úplat za zájmové vzdělávání MěDDM

20.05.2020 MěDDM je školské zařízení a řídí se předpisy a doporučeními MŠMT. MŠMT deklaruje, že na vrácení úplaty není právní nárok. My si účastníků zájmového vzdělávání velice vážíme, proto vrátíme část úplaty formou přeplatku za kroužek. Tuto informaci naleznete na Klientském účtu po vašem přihlášení. Informace o přeplatku vám přijde na e-mail. Od 11. 5. 2020 je povolena činnost a většina kroužků se rozjela v normálním, i když v omezeném režimu.
Nastanou tyto situace:
1) obor začal pracovat od 11. 5. 2020 a prodloužil svoji činnost do konce června – vratka za 1 měsíc (8 měsíců měl pracovat, - 2 měsíce nepracoval z důvodu pandemie, + o 1 měsíc činnost prodloužena) – tj. 12,5 % z roční úplaty oboru – vráceno na klientský účet automaticky
2) obor nezačal pracovat od 11. 5. 2020 z různých důvodů (děti se do obnoveného kroužku nedostavily nebo jiné důvody) – vratka za 3 měsíce nečinnosti - tj. 37,5 % z roční úplaty oboru – vráceno na klientský účet automaticky
3) obor začal pracovat od 11. 5. 2020, ale účastník patří do rizikové skupiny – musí podat „Žádost o vrácení s potvrzením od lékaře popř. čestným prohlášením, že patří účastník do rizikové skupiny (musí být specifikováno do jaké)“ – vratka za 3 měsíce nečinnosti tj. 37,5% z roční úplaty oboru.
 
Ve vratkách nezohledňujeme alternativní výuku, která probíhala téměř ve všech oborech, protože ne všichni účastníci tuto výuku mohli využít. Proto vracíme všem účastníkům bez ohledu, zda pracovali na dálku a využili spoustu krásných a podnětných nápadů, které jim vedoucí posílali nebo se do činnosti nezapojili.
 
Vratky budeme realizovat od 1. 6. do 30. 6. 2020 a stejně tak v tomto termínu budeme přijímat „Žádosti o vrácení s potvrzením od lékaře popř. čestným prohlášením, že patří účastník do rizikové skupiny (musí být specifikováno do jaké)“. Po tomto datu již nebude možné „Žádosti ….“ přijímat.