Novinky

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

27.04.2021 Paris 2021 - Lesní dobrodružství

Připravujeme pro rodiny s dětmi pobytovou akci pod stany a na kolech. Bližší informace a přihlášení v sekci tábory.

09.02.2021 Letní tábory

Informace o letních táborech najdete pouze v sekci TÁBORY

Informace o storno poplatcích

10.02.2021 Informace o storno poplatcích

Příměstské tábory
Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který je závazně přihlášen přes klientské centrum a odevzdal podepsanou přihlášku,              se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2021     na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2021 bude účastník vyřazen z evidence příměstského tábora.
Při zrušení pobytu 7. – 2. den před zahájením tábora je výše storno poplatku 25 % z celkové částky, při zrušení pobytu 1 den před nástupem nebo v den nástupu je storno poplatek 80% z celkové částky.
 
Pobytové tábory
Účastník letního pobytového tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který je závazně přihlášen        přes klientské centrum a odevzdal podepsanou přihlášku, se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 10. 6. 2021/15. 6. 2021 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 10. 6. 2021/15. 6. 2021 bude účastník vyřazen z evidence letního pobytového tábora.
V případě zrušení pobytu dítěte na LT je výše storno poplatku nejvýše 40–15 dní před zahájením LT 30% z celkové částky (horní hranice se odvíjí od data splatnosti poplatku),
14 dní a méně je storno poplatek 75% z celkové částky.
 
Všechny typy táborů
Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů (i nařízená karanténa), bude mu vrácena celá nebo poměrná denní částka a to pouze po předložení lékařského potvrzení (vydá lékař nebo hygiena). Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.
Pokud se tábor neuskuteční z důvodu nařízení vlády, tak bude vrácena celá částka poplatku za tábor.

storno poplatky.pdf