Novinky

27.04.2021 Paris 2021 - Lesní dobrodružství

Připravujeme pro rodiny s dětmi pobytovou akci pod stany a na kolech. Bližší informace a přihlášení v sekci tábory.

09.02.2021 Letní tábory

Informace o letních táborech najdete pouze v sekci TÁBORY

Informace o storno poplatcích

10.02.2021 Informace o storno poplatcích

Příměstské tábory
Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který je závazně přihlášen přes klientské centrum a odevzdal podepsanou přihlášku,              se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2021     na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2021 bude účastník vyřazen z evidence příměstského tábora.
Při zrušení pobytu 7. – 2. den před zahájením tábora je výše storno poplatku 25 % z celkové částky, při zrušení pobytu 1 den před nástupem nebo v den nástupu je storno poplatek 80% z celkové částky.
 
Pobytové tábory
Účastník letního pobytového tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který je závazně přihlášen        přes klientské centrum a odevzdal podepsanou přihlášku, se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 10. 6. 2021/15. 6. 2021 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 10. 6. 2021/15. 6. 2021 bude účastník vyřazen z evidence letního pobytového tábora.
V případě zrušení pobytu dítěte na LT je výše storno poplatku nejvýše 40–15 dní před zahájením LT 30% z celkové částky (horní hranice se odvíjí od data splatnosti poplatku),
14 dní a méně je storno poplatek 75% z celkové částky.
 
Všechny typy táborů
Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů (i nařízená karanténa), bude mu vrácena celá nebo poměrná denní částka a to pouze po předložení lékařského potvrzení (vydá lékař nebo hygiena). Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.
Pokud se tábor neuskuteční z důvodu nařízení vlády, tak bude vrácena celá částka poplatku za tábor.

storno poplatky.pdf