Novinky

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

27.04.2021 Paris 2021 - Lesní dobrodružství

Připravujeme pro rodiny s dětmi pobytovou akci pod stany a na kolech. Bližší informace a přihlášení v sekci tábory.

09.02.2021 Letní tábory

Informace o letních táborech najdete pouze v sekci TÁBORY

Provoz MěDDM od 24. května

10.05.2021 Podle nejnovějších pokynů MŠMT se od 24. května  nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování. 
Dále se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu
shodné jako je uvedeno v Informacích k provozu škol a školských zařízení za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let,kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest, které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).


Děti do 6 let věku se nemusí testovat a nic dokládat.

Na týnské poliklinice funguje odběrové místo. Antigenní testy na stanovení onemocnění covid-19 budou prováděny v pondělí, ve středu a v pátek, a to na základě předchozí rezervace. Bližší informace na www.tnv.cz  Týnská poliklinika nabízí antigenní testování: Týn nad Vltavou (tnv.cz)



Čestné prohlášení 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května