Novinky

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

Vyhodnocení výtvarné a grafické soutěže

07.06.2021 Seznam a výsledky Výtvarné a grafické soutěže "MŮJ PŘÍTEL TUŽKA A RYDLO 2021" 

vyhodnocení všichni.pdf 


Slavnostní vyhodnocení a předání cen (umístění na 1. - 3. místě)  proběhne v úterý 29. června v 16:00 v MěDDM Týn nad Vltavou. Čestná uznání budou zaslána poštou.