Novinky

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

​Poděkování Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku

08.07.2021 ​Poděkování Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku - Zaměstnanecký grant

Nadace ČEZ v rámci Zaměstnaneckého grantu věnovala MěDDM nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč. Moc děkujeme za podporu. Za tento finanční příspěvek jsme pořídili 3D tiskárnu.