Novinky

20.06.2022 Přihlašování na kroužky od 24.6.2022

V pátek 24. června bude spuštěno přihlašování do zájmových oborů na školní rok 2022/2023. Seznam kroužků bude průběžně aktualizován a doplňován.

02.06.2022 STORNOPOPLATKY - POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

STORNOPOPLATKY - POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY a) příměstské tábory, pobytové akce se uvede tento text: „ V případě zrušení pobytu dítěte 7. – 2. den před zahájením tábora je výše storno poplatku ve výši 25% z celkové částky. Při zrušení pobytu 1 den před nástupem nebo v den nástupu, je storno poplatek 80 % z celkové částky. b) pobytové tábory –„V případě zrušení pobytu dítěte na LT je výše storno poplatku nejvýše 40–15 dní před zahájením LT 30% z celkové částky (horní hranice se odvíjí od data splatnosti poplatku), 14 dní a méně je storno poplatek 75% z celkové částky“. Pro všechny typy táborů (příměstských i pobytových) platí: Zruší-li účastník celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů (i nařízená karanténa), bude mu vrácena celá nebo poměrná denní částka a to pouze po předložení lékařského potvrzení (vydá lékař nebo hygiena). Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá účastník nárok na vrácení žádných finančních prostředků. Pokud se tábor neuskuteční z důvodu nařízení vlády, tak bude vrácena celá částka poplatku na tábor.

Systém přihlašování do zájmových oborů MěDDM

06.09.2021 SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH OBORŮ MěDDM
I v letošním roce se můžete přihlásit pomocí našeho informačního systému DOMEČEK, který najdete na stránkách www.ddmtyn.cz.
 
Je nutné zřídit si klientský účet.
 
NÁVOD K POUŽITÍ KLIENTSKÉHO CENTRA
Klientské centrum najdete na adrese https://ddmtyn.iddm.cz/
 
PRO KOHO JE KLIENTSKÉ CENTRUM URČENO
- pro rodiče
- pro účastníky
 
CO LZE V KLIENTSKÉM CENTRU VYKONÁVAT
- přihlašovat sebe / své děti na kroužky, akce a tábory
- zadávat nové členy do databáze
- měnit údaje u stávajících členů
- kontrolovat zpracování přihlášek (jejich momentální stav)
- kontrolovat došlé platby či nezaplacené položky, prodlužovat platby na další období u kroužků
 
POSTUP REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA
Po otevření stránky ddmtyn.iddm.cz se zobrazí „Přihlášení“, „Nový účet“ a „Obnovení hesla“.
Pro prvotní přihlášení je nutné zvolit „Nový účet“ a vyplnit e-mailovou adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno a příjmení. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „registrovat“. V tuto chvíli by vám měla přijít na váš e-mail automaticky vygenerovaná zpráva (e-mail)
s potvrzením registrace. Pro správné zakončení registrace je potřeba kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Tento mechanizmus slouží k ověření vlastnictví vaší e-mailové adresy.
Poté je možné se PŘIHLÁSIT. Vyplníte tedy dvě kolonky – e-mail a heslo, které jste zadali
v „Registraci“.
 
REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA V PŘÍPADĚ, ŽE JE ÚČASTNÍK JIŽ EVIDOVÁN
Když se do klientského centra výše uvedeným postupem zaregistruje někdo, kdo už má
v našem SVČ evidovány přihlášky (ať už vlastní nebo svých dětí), jsou k jeho účtu
po přihlášení automaticky připojeni všichni účastníci, kteří mají v databázi shodnou
e-mailovou adresu. Dále je postup stejný.
 
SOUHRN ÚČASTNÍKŮ A PŘIHLÁŠEK
Po úspěšném přihlášení ke klientskému účtu (anebo kliknutí na položku menu Úvod)
se zobrazí uživateli přehled všech účastníků, které má již se svým účtem svázané (u nových registrací tady nebude nic), jejich přihlášek, stavu přihlášek a plateb.
V souhrnu přihlášek je vidět výpis všech účastníků, kteří již jsou nebo byli v SVČ přihlášeni (Moje přihlášky). Pro každého z nich je možné zobrazit výpis všech evidovaných přihlášek.
U přihlášek jsou zobrazeny doplňující informace v závislosti na stavu přihlášky (zda je třeba doplatit nebo evidujeme přeplatek, je-li přihláška dosud neschválena apod.).
 
Po kliknutí na jednotlivou přihlášku se otevře její detail, kde je vidět celkový souhrn předpisů plateb a skutečných úhrad. Je zde také možné přihlášku stáhnout v PDF,
pokud byla vygenerována po schválení a pokud ji dosud evidujeme jako nepodepsanou.
 
V možnostech přihlášky je také volba změny kontaktních údajů daného účastníka.
Součástí nabídky možností přihlášky je i možnost stažení dokumentů, které jsou publikovány pro danou činnost (kroužek, akci nebo tábor). Jde o dokumenty, které nahrajete v administračním centru přímo ke konkrétnímu kroužku (akci nebo táboru).
 
POSTUP ZALOŽENÍ PŘIHLÁŠKY
Pro založení nové přihlášky je nutné nejprve vybrat z nabídky činností. V menu klikněte na KROUŽKY a zobrazí se výpis kroužků. V pravé části lze tyto kroužky filtrovat podle zaměření, dnů konání a místa konání. Klikněte na kroužek, na který chcete jednoho či více účastníků přihlásit. Zobrazí se popis kroužku a jeho základní informace. Na konci je tlačítko Přihlásit. Dále je třeba vybrat ze seznamu již evidovaných účastníků anebo zvolit možnost „Nový účastník“ pro přihlášení někoho, koho ještě v databázi neevidujeme (v takovém případě je uživatel dotázán ještě na „typ přihlášky“ – zda přihlašuje dítě nebo plnoletého účastníka). Následuje volba typu školy a předpisu platby (u platby je možné připsat poznámku k platbě, která se zobrazí
v databázi přímo u předpisu platby – na konci procesu přihlášky je možné ještě zapsat obecnou poznámku k přihlášce, která se zobrazí v poli „Veřejná poznámka“).
Další krok přihlášky je úprava či zadání osobních a kontaktních údajů. Pro existující účastníky jsou tyto údaje načteny z databáze s možností aktualizace, pro nové účastníky je potřeba vše vyplnit. Rozsah údajů se řídí typem školy, věkem a nastavením důvodů zpracování v aplikaci. Údaje, které nejsou vyžadovány, nelze vyplnit, ostatní jsou povinné.
Ve třetím kroku je zobrazena souhrnná informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů (podle nastavení důvodů zpracování v aplikaci) a také jednotlivé souhlasy se zpracováním údajů, pokud je vyžadujeme. Je možné zapsat obecnou poznámku k přihlášce (zobrazí se u přihlášky v poli „Veřejná poznámka“ a bude vytištěna i na přihlášce). Nakonec je vyžadováno potvrzení souhlasu
s podmínkami účasti a po kliknutí na tlačítko Přihlásit je přihláška zaevidována.
Přihlašování na akci nebo na tábor je totožné – jen se vybírá z nabídky akcí či táborů.
V tuto chvíli se přihláška odeslala a čeká na schválení. Na e-mail vám přijde informace o zpracování přihlášky. Jedná se o nezávaznou přihlášku!
Oprávněný pracovník MěDDM stav přihlášky změní na „přihlášen“, „zamítnut“ či „náhradník“ – to podle situace v daném kroužku. Pokud je to možné a člena lze přihlásit, odešle poté pracovník MěDDM závaznou přihlášku se všemi údaji k platbě na váš Klientský účet.
 
Je možné přihlásit i účastníka, u kterého vidíme větu „Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení“, neboť se jedná o nezávazné přihlášení. Je poté na posouzení pracovníka MěDDM, zda takového účastníka povolí a řádně přihlásí!
 
 
NASTAVENÍ
Vyberte volbu v menu – NASTAVENÍ (obrázek ozubená kolečka). Zde je možné změnit své osobní údaje (jméno a příjmení) a heslo.
 
ODHLÁŠENÍ Z KLIENTSKÉHO CENTRA
Z klientského centra se odhlásíte kliknutím
na volbu Odhlásit vpravo nahoře.
 
PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky je nutné provést nejpozději do 20. října 2021.
Platby provádějte pouze na účet MěDDM 
č. ú.: 115-8010190297/0100.
Online platby provádějte za každé dítě a za každý kroužek zvlášť - každé dítě má
v každém kroužku specifický variabilní symbol, který je potřeba dodržet, aby se platba správně přiřadila do systému, jinak bude platba automaticky vrácena.
 
ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA z kroužku / akce
Pro odhlášení z kroužku / akce / tábora kontaktujte vedoucího oddělení MěDDM.
V klientském centru odhlašovat nelze.
Pro vrácení uhrazeného poplatku vyplňte formulář ,,Vrácení účastnického poplatku". Ten, prosím, vyplňte a předejte zaměstnanci MěDDM (případně pošlete poštou). V případě, že budou údaje odpovídat, peníze vám obratem vrátíme, v opačném případě vás bude kontaktovat pracovník MěDDM.
Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.).
V případě, že je důvodem odhlášení z kurzu dlouhodobá nemoc účastníka, je potřeba doložit potvrzení od lékaře.
Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval vedoucího o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného.
V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.