Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Podzimní prázdniny v MěDDM

Dva dny plné zábavy, her a mnoho dalšího pro děti během podzimních prázdnin. Uzávěrka přihlášek je 24.10. Minimální počet přihlášených je 10 - v případě nenaplnění minimálního počtu se akce neuskuteční, proto prosím dodržujte splatnost poplatku.

Kód 181202
Název Podzimní prázdniny v MěDDM
Termín konání 29.10.2018 07:30 - 16:00, 30.10.2018 07:30 - 16:00
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Anna Havlíková
Věková skupina 6-11 let
Sraz účastníků 29.10. od 7:30 do 8:00 v MěDDM
Vybavení na akci přezůvky, láhev na pití, batoh
V ceně zahrnuto strava (svačiny,oběd, pitný rež),program
Jiná ujednání uzávěrka přihlášek 25.10.
Cena 300,- Kč