Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

LTPohoda s Martinou-TRŮN KAMENNÉHO KRÁLE

Tradiční letní tábor, tentokrát v dobách středověku. Král byl zaklet a trůn je prázdný. Dokážeme vysvobodit krále a vrátit mu místo na jeho trůnu?

Kód 182301
Název LTPohoda s Martinou-TRŮN KAMENNÉHO KRÁLE
Termín konání 29.06.2019 11:00 - 14.07.2019 10:30
Místo konání camp Pohoda
Hlavní vedoucí Martina Rečková
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků 29.6.2019 11:00 u MěDDM
Vybavení na akci spacák, karimatka
V ceně zahrnuto strarva,doprava,program,materiál,...
Jiná ujednání cena pro členy-4400,-/pro nečleny 4550,-