Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

ART příměstský tábor

Příměstský tábor zaměřený na výtvarnou tvorbu a netradiční techniky

Kód 181405
Název ART příměstský tábor
Termín konání 22.07.2019 08:00 - 26.07.2019 16:00
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Markéta Kamarýtová
Věková skupina 7-18 let
Vybavení na akci přezůvky, lahev na pití, pracovní oděv
V ceně zahrnuto materiál, strava, pitný režim, program
Jiná ujednání cena pro členy 1200,-/pro nečleny 1300,-
Dokumenty ke stažení

ARTABOR2019_3.pdf

storno poplatky příměstské.pdf