Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Smutná u Bechyně pobytový tábor

Jedná se o pobytový turistický tábor. Spí se v podsadových stanech na louce u říčky Smutná u Bechyně. Vaří se v polní kuchyni. Celým táborem děti provází napínavá celotáborová hra.

Kód 181501
Název Smutná u Bechyně pobytový tábor
Termín konání 24.08.2019 16:00 - 30.08.2019 10:00
Místo konání Smutná u Bechyně
Hlavní vedoucí Jana Kupková
Věková skupina 5-17 let
Sraz účastníků 24. 8. 2019 v 16 hodin Smutná u Bechyně
Vybavení na akci dle seznamu, projednáno na info schůzce 5.6.2019
V ceně zahrnuto ubytování, strava, táborový program
Dokumenty ke stažení

Plakát .pdf