Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Kemp judo Vodňany

klasické soustředění judo

Kód 183301
Název Kemp judo Vodňany
Termín konání 24.08.2019 14:00 - 29.08.2019 16:00
Místo konání mimo město
Hlavní vedoucí Miroslav Petřík
Věková skupina 9-16 let
Sraz účastníků sobota 24.8.2019 14:00 (upřesníme)
Vybavení na akci klasické na soustředění judo
V ceně zahrnuto celý pobyt
Jiná ujednání platba přes Sportovní klub judo