Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

7. výprava turisťáku DO PLANETÁRIA

Tentokrát pojedeme do Českých Budějovic, kde projdeme město křížem krážem a na závěr navštívíme Planetárium.

Kód 181124
Název 7. výprava turisťáku DO PLANETÁRIA
Termín konání 09.03.2019 08:20 - 18:00
Místo konání mimo město
Hlavní vedoucí Jana Kupková
Věková skupina 5-15 let
Sraz účastníků 9.3. 2019 na autobusovém nádraží
Vybavení na akci svačina, pití, turistické oblečení
V ceně zahrnuto 150,- vstup, jízdné, něco dobrého
Dokumenty ke stažení

7. výprava 9. 3. 2019.pdf