Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Probouzení Broučků

Tradiční průvod městem s převážením dětí na raftech přes Vltavu. Letos budeme v parku vyrábět veliká velikonoční vejce. Pokud bude špatné počasí, vyrobíme si je nejdříve v Sokolovně a teprve potom doprovodíme rodinu Broučků do parku. Akce je připraveny ve spolupráci s MCKV Sokolovna za podpory DS Vltavan.

Kód 182213
Název Probouzení Broučků
Termín konání 14.04.2019 15:00 - 17:30
Místo konání Týn nad Vltavou
Hlavní vedoucí Martina Rečková
Věková skupina 0-99 let
Sraz účastníků 14.4. 2019 v 15:00 hodin - MDK Sokolovna
Vybavení na akci dobrá nálada a chuť se bavit
Dokumenty ke stažení

Broučci plakát.pdf