Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Volejbalový turnaj

Sportovní dopoledne pro 3-4 členné týmy tvořené dětmi ve věku 9 - 15 let. Tým může být tvořen i rodinnými příslušníky. Účast na turnaji nahlaste do 29. 4. 2019 v MěDDM případně přímo na místě od 8:30 do 9:00 hodin.
Nezapomeňte na pití a hlavně sportovní obuv do tělocvičny!

Kód 183205
Název Volejbalový turnaj
Termín konání 01.05.2019 09:00 - 12:00
Místo konání ZŠ Hlinky
Hlavní vedoucí Martina Rečková
Věková skupina 9-99 let
Sraz účastníků 9:00 u ZŠ Hlinecká 1. 5. 2019
Vybavení na akci Sportovní oděv, boty pro sálové sporty, pití
Jiná ujednání Akce se neuskutečnila - neúčast dětí
Dokumenty ke stažení

volejbalový turnaj_2019.pdf