Novinky

04.03.2019 Info o storno poplatcích příměstských táborů

Účastník příměstského tábora MěDDM Týn nad Vltavou, který se závazně přihlásil přes klientské centrum ddmtyn.cz a odevzdal podepsanou přihlášku se zároveň zavazuje uhradit poplatek za tábor nejpozději do 15. 6. 2019 na bankovní účet MěDDM. V případě nezaplacení poplatku do 15. 6. 2019 bude účastník vyřazen z evidence LT. Při zrušení pobytu 10. – 1. den před zahájením tábora zaplatí storno poplatek 50 % z celkové částky, v den nástupu zaplatí storno poplatek 80%. Zruší-li celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů dítěte, bude mu vrácena celá nebo poměrná částka pouze po předložení lékařského potvrzení. Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků.

01.02.2019 Letní tábory

Přihlašování na letní pobytové i příměstské tábory je možné přes váš klientský účet MěDDM. Neváhejte, už teď se těšíme na léto s vámi!

Den Země

Soutěžní dopoledne pro žáky 6. tříd základních škol Týn nad Vltavou a primy Gymnázia Týn nad Vltavou

Kód 182214
Název Den Země
Termín konání 23.04.2019 08:30 - 12:00
Místo konání Týn nad Vltavou
Hlavní vedoucí Martina Rečková
Věková skupina 11-12 let
Sraz účastníků 8:30 náměstí Mládeže Týn nad Vltavou
Vybavení na akci Sportovní oblečení, pití, svačina, psací potřeby
Dokumenty ke stažení

PLAKÁT DEN ZEMĚ.pdf