Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Výroba adventních věnců

MěDDM pořádá tvořivou dílnu na výrobu adventních věnců. Vstupné pro členy MěDDM 30 Kč, pro ostatní 40Kč. Vstupné zahrnuje základní materiál na věnce (chvojí, přírodniny, náboje do tavné pistole). Ostatní přízdoby na věnce (kruhovou podložku nebo slaměný korpus, svíčky, stuhy a jiné ozdoby) je třeba si přinést, stejně jako přezůvky a nůžky.

Kód 191219
Název Výroba adventních věnců
Termín konání 29.11.2019 13:30 - 16:00
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Anna Havlíková
Jiná ujednání vstupné 30 Kč pro členy, 40 Kč pro ostatní