Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Cestovatelský příměstský tábor

Příměstský tábor pro děti od 6ti do 12 let s cestovatelskou tematikou, tentokrát ve "víru vody".
Při přihlašování prosím ZVOLTE PŘEDPIS PLATBY dle toho, zda Vaše dítě navštěvuje nebo nenavštěvuje kroužek MěDDM.
Schválenou a podepsanou přihlášku je nutné odevzdat v MěDDM. Podrobnější informace s táborovým programem budou zaslány týden před táborem (e-mailem) a osobně předány první den konání příměstského tábora.

Kód 193402
Název Cestovatelský příměstský tábor
Termín konání 29.06.2020 08:00 - 03.07.2020 16:00
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Pavla Mikšíková
Věková skupina 6-12 let
Sraz účastníků 29.6. 2019 v 8:00 v MěDDM
Vybavení na akci láhev na pití, přezuvky batoh, pláštěnka
V ceně zahrnuto strava, pitný režim, táborový program
Jiná ujednání cena pro členy MěDDM 1000,-/pro nečleny 1100,-
Dokumenty ke stažení

cestovatelský příměstský - plakát.pdf