Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Klub sladkého pečení

Sladké pečení od základu

Kód 192109
Název Klub sladkého pečení
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Martina Rečková
Věková skupina 9-12 let
Vybavení na kroužek Zástěra, gumička do vlasů, psací potřeby, přezuvky
Jiná ujednání doplňující
Cena rok 600,- Kč
Datum zahájení 02.10.2019
Datum ukončení 30.05.2020
Dny konání ST 14:00-16:00
Kontakt 724 690 747
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno