Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Experimentální výtvarná tvorba

tvoření netradičními technikami s netradičním materiálem

Kód 191109
Název Experimentální výtvarná tvorba
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Veronika Hanušová
Věková skupina 9-12 let
Jiná ujednání Forma náboru - běžný.
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 25.09.2019
Datum ukončení 27.05.2020
Dny konání ST 15:30-17:00
Kontakt 777 285 430 Havlíková 724 739 151 Hanušová
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno