Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Zábavné pokusy

kroužek plný zábavných pokusů a kouzel pro děti od třetí třídy základní školy

Kód 191124
Název Zábavné pokusy
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Martina Furková
Věková skupina 8-11 let
Jiná ujednání Forma náboru - běžný.
Cena rok 600,- Kč
Datum zahájení 26.09.2019
Datum ukončení 28.05.2020
Dny konání ČT 15:00-16:00
Kontakt 777 285 430 Havlíková
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno