Novinky

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

Základy programování v Pythonu

Základní zkušenosti s programováním a vývojem jednoduchých her.
Základy programování - proměnné, základní datové struktury, dělení programu do funkcí.
Základy algoritmizace - jednoduché třídění, hledání nejkratší cesty.

Určeno pro děti od 7. třídy ZŠ.

Kód 112001
Název Základy programování v Pythonu
Místo konání MěDDM
Hlavní vedoucí Pavel Šindelář
Věková skupina 13-99 let
Vybavení na kroužek děti od 7. třídy
Jiná ujednání Forma náboru - běžný.
Cena rok 350,- Kč
Datum zahájení 26.09.2021
Datum ukončení 30.01.2022
Dny konání NE 10:30-12:00
Kontakt 777 285 430 Havlíková
Volná místa Poslední 2 místa