Novinky

02.09.2019 Důležité informace k zápisu do zájmových oborů MěDDM

Forma náboru - běžný = od 9. 9. 19 se může přihlásit každý. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru - doplňující = 9. 9. se musí přihlásit ti, co navštěvovali kroužek loni a chtějí letos pokračovat. Budou přijímáni přednostně. Další den již k tomu nebude přihlíženo a noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí přihlášení do systému Domeček, pokud splní věková kritéria daného kroužku. Forma náboru – pokračující = do kroužku budou přijímáni pouze ti, co jej navštěvovali v minulosti a přihlásí se od 9. 9. 19.

28.08.2019 Zápis do zájmových oborů MěDDM

Zápis bude zahájen v pondělí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin. I v letošním roce se můžete přihlásit pouze pomocí našeho informačního systému Domeček 2019. Je nutné zřídit si klientský účet. Postup přihlášení do zájmových oborů viz. článek "Jak se přihlásit do zájmových oborů MěDDM"

Dlouhodobé KURZY

Výtvarný kurz „Bludička – 2“
Přihlášky předem na stránkách www.ddmtyn.cz.
Postup:
a)  V klientském centrum MěDDM se zaregistrujte https://ddmtyn.iddm.cz/prihlaseni
b) Přihlaste se na svůj klientský účet tam vytvořte účastníka, kterého chcete přihlásit na kurz
c) V sekci kroužky vyberte „Výtvarný kurz „Bludička – 2“ 
d) Přihlaste účastníka, vytiskněte přihlášku, která se vám uloží v klientském účtu, podepište jí a přineste do MěDDM.


2019_propozice kurzu Bludička-1.pdf