Novinky

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

Program akcí

Prázdninový den v MěDDM

27.10.2021 Den plný zábavy, tvoření a mnoho dalšího pro děti 1. - 5. třídy. Poplatek uhradit v den konání akce. Uzávěrka přihlášek je 22.10.2021.

Kaštánkování

27.10.2021 Srdečně Vás zveme na výtvarně tvořivou dílnu z přírodnin. Dílna probíhá celé dopoledne, můžete přijít kdykoli mezi 9.30 až 11.30. Na akci je nutné se přihlásit přes klientský účet na stránkách MěDDM. Uzavírka přihlášek do 22.10. 2021.

LOUTKO-HRANÍ

17.11.2021 U příležitosti křestu publikace, "Hravý průvodce Týnem nad Vltavou" - Loutky, kterou vydává MěDDM za podpory Jihočeského kraje, vás zveme na odpolední loutkové divadlo (Studio dell´ arte) s workshopy v MěDDM, při kterých si vyrobíte různé loutky, zahrajete si divadlo. Zároveň se budete moci v Městském muzeu v Týně nad Vltavou zúčastnit edukačního programu věnovanému loutkám a loutkové expozici. Na akci je nutné se přihlásit přes Klientský účet na stránkách MěDDM. Podmínky vstupu budou upřesněny na základě epidemiologické situace a souvisejících nařízeních.

Události

Otevíráme nový výtvarný kroužek

11.10.2021 Baví-li tě kreslit, malovat a modelovat, přihlaš se do MěDDM.

Otevíráme nový sportovní kroužek

11.10.2021 Cvičení na gymnastických míčích.

Výlet do neznáma

11.10.2021 Během podzimních prázdnin pořádáme Výlet do neznáma, který je určen pro děti od 12 let a mladistvé. Bližší informace, včetně přihlášení, v sekci TÁBORY A POBYTOVKY. Těšíme se na vás!

TESTOVÁNÍ NETŘEBA

01.10.2021 Při účasti na zájmových kroužcích dle platných norem testy nepotřebujete. V případě legislativní změny vás budeme informovat.


Dotace poskytnutá z Dotačního programu Jihočeského kraje

01.10.2021 Obdrželi jsme dotaci na podporu sportu.

Výtvarná a literární soutěž LES

30.09.2021 V pátek 24. září proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání cen Výtvarné a literární soutěže. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme.

VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP

20.09.2021 Díky finanční podpoře grantu Jihočeského kraje se nám podařilo uspořádat letošní ročník Vltavotýnského střepu opět profesionálně, na velmi dobré úrovni a zajistit kvalitní ceny pro soutěžící. Děkujeme.

NÁVOD NA ÚHRADU KROUŽKU PŘEPLATKEM

13.09.2021 prosíme použijte přeplatek na úhradu kroužku

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

13.09.2021 nová provozní doba pro veřejnost

VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP

10.09.2021 V sobotu 18. září se v MDK Sokolovna uskuteční modelářská soutěž a výstava plastikových modelů Vltavotýnský střep.

Proběhly závody na freestyle koloběžkách

10.09.2021 Na skateparku v Týně nad Vltavou proběhly za podpory Jihočeského kraje závody na freestyle koloběžkách.

Systém přihlašování do zájmových oborů MěDDM

06.09.2021 I v letošním roce se můžete přihlásit pomocí našeho informačního systému DOMEČEK, který najdete na stránkách www.ddmtyn.cz.

Zájmové obory 2021/2022

27.08.2021 Zveřejnili jsme seznam zájmových oborů pro školní rok 2021/2022. ZÁPIS bude zahájen V PONDĚLÍ 6. září v 9:00 hodin. Přihlašování bude možné pouze přes klientské centrum.

Poděkování lékárně BENU

19.07.2021 Děkujeme lékárně BENU za poskytnutí voucheru, za který jsme pořídili léky a zdravotnické potřeby na letní tábory.

BENU lékárna nám poskytuje voucher každý rok, nesmírně si toho vážíme. Děkujeme.

​Poděkování Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku

08.07.2021 Nadace ČEZ v rámci Zaměstnaneckého grantu věnovala MěDDM nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč. Za tento finanční příspěvek jsme pořídili 3D tiskárnu.

Moc děkujeme za podporu.

Dovybavení zájmových oborů MěDDM

08.07.2021 Díky dotaci Jihočeského kraje jsme pořídili do sálu MěDDM lezeckou síť, čímž jsme rozšířili pohybové aktivity. Dále jsme z dotace pořídili přilby, pálky a rukavice na kroužek Softball. A pro děti ze zájmového oboru Mladý redaktor a reportér jsme koupili notebooky.

Prodloužení Výtvarné a literární soutěže "LES"

29.06.2021 Prodlužujeme Výtvarnou a literární soutěž "LES" do 31. srpna.

Vyhodnocení výtvarné a grafické soutěže

07.06.2021 Vyhodnocení výtvarné a grafické soutěže "MŮJ PŘÍTEL TUŽKA A RYDLO 2021"

Virtuální hra – Trail Týn nad Vltavou

08.03.2021 Ve spolupráci s firmou ESC ROOM – ÚNIKOVÉ HRY jsme pro vás připravili hru s procházkou městem Týn nad Vltavou. Městský Trail vás provede zákoutími Týna nad Vltavou.

Letní tábory 2021

28.01.2021 Seznam letních táborů MěDDM pro rok 2021