Novinky

01.12.2021 Dodržujeme vládní mimořádná nářízení týkající se covidu.

Na všechny akce MěDDM je vstup podmíněn splněním aktuálních vládních nařízení týkající se covidu. AKCE KROUŽKŮ (Deskohrátky, Mikulášská nadílka, Maskérna pro čertíky a andílky) jsou určeny pouze pro členy pravidelného zájmového vzdělávání (za dodržení aktuálních vládních nařízení). Na tyto akce je nutné se předem přihlásit. Na akci MIKULÁŠSKÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ V MěDDM je vstup pouze pro členy pravidelného zájmového vzdělávání MěDDM (za dodržení aktuálních vládních nařízení) a dále pro jejich doprovod, který splňuje "podmínky" (očkování/ prodělání COVID-19).

24.05.2021 Úhrady za kroužky 2020/21

Oznamujeme rodičům dětí přihlášených do zájmových kroužků, že zájmové obory již znovu pracují. Děti, které se již nebudou z jakýchkoli důvodů činnosti účastnit, se musí oficiálně odhlásit - telefonicky nebo emailem. Dle předpisů školského zařízení pro zájmové vzdělávání bychom vám museli naúčtovat poměrnou část úplaty za znovuotevřený kroužek. Vratky již zaplacených kroužků budou vyúčtovány nejpozději do 31. 7. 2021. Tyto přeplatky lze použít na platby na příští školní rok nebo je darovat formou sponzorského daru MěDDM.

Program akcí

Deskohrátky

04.12.2021 Akce je určena pro členy pravidelného zájmového vzdělávání MěDDM. Přijďte nás navštívit a strávit odpoledne plné deskových her pro všechny věkové kategorie. S sebou si nezapomeňte vzít přezůvky a respirátor. Na akci je nutné se přihlásit přes klientské centrum MěDDM. Upozorňujeme zúčastněné akce i u nás respektujeme a dodržujeme vládní mimořádná nářízení týkající se covidu.

Mikulášská nadílka a maskérna v MěDDM

05.12.2021 Srdečně vás zveme na Mikulášké odpoledne, kde se můžete proměnit v andílky a čertíky, dále bude pro vás připraven fotokoutek. A samožrejmě už teď se na vás těší Mikuláš a pro odvážné se chystá malý výlet do pekla. Upozorňujeme zúčastněné akce i u nás respektujeme a dodržujeme vládní mimořádná nářízení týkající se covidu.

Mikulášské vystoupení dětí v MěDDM

05.12.2021 Také na této akci dodržujeme vládní mimořádná nářízení týkající se covidu. Mikulášské vystoupení dětí tanečních a pohybových zájmových oborů. Vstup na akci je pouze pro členy pravidelného zájmového vzdělávání MěDDM a dále pro jejich doprovod, který splňuje "podmínky" (očkování/ prodělání COVID-19).

Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka

18.12.2021 Tradiční 4. výprava Turisťáku spojená se zdobením vánočního stromečku pro zvířátka, opékáním buřtů a dalšími aktivitami po cestě. Na akci je nutné se přihlásit přes klientské centrum MěDDM. Na akci dodržujte veškerá aktuální vládní mimořádná nařízení proti COVIDU.

Události

MěDDM má nově také číslo 732 992 377

25.11.2021 Nově můžete volat také na tel.číslo 732 992 377.

Informace o storno poplatcích–jarní prázdniny v Mitterdorfu

11.11.2021 Zruší-li účastník celý pobyt nebo předčasně ukončí pobyt ze zdravotních důvodů (i nařízená karanténa), bude mu vrácena celá nebo poměrná denní částka a to po předložení lékařského potvrzení (vydá lékař nebo hygiena). Pokud zruší pobyt ze subjektivních důvodů, nemá nárok na vrácení žádných finančních prostředků (výjimka je, pokud si najde účastník za sebe náhradníka).
Pokud se tábor neuskuteční z důvodu nařízení vlády, tak bude vrácena celá částka poplatku za tábor.

JARNÍ PRÁZDNINY V MITTERDORFU

29.10.2021 Bližší informace, včetně přihlášení, v sekci TÁBORY A POBYTOVKY. Těšíme se na vás!

Dotace poskytnutá z Dotačního programu Jihočeského kraje

25.10.2021 Díky finanční podpoře grantu Jihočeského kraje na podporu kultury jsme vydali publikaci. Děkujeme.

Otevíráme nový výtvarný kroužek

11.10.2021 Baví-li tě kreslit, malovat a modelovat, přihlaš se do MěDDM.

Otevíráme nový sportovní kroužek

11.10.2021 Cvičení na gymnastických míčích.

TESTOVÁNÍ NETŘEBA

01.10.2021 Při účasti na zájmových kroužcích dle platných norem testy nepotřebujete. V případě legislativní změny vás budeme informovat.


Dotace poskytnutá z Dotačního programu Jihočeského kraje

01.10.2021 Obdrželi jsme dotaci na podporu sportu.

Výtvarná a literární soutěž LES

30.09.2021 V pátek 24. září proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání cen Výtvarné a literární soutěže. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme.

VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP

20.09.2021 Díky finanční podpoře grantu Jihočeského kraje se nám podařilo uspořádat letošní ročník Vltavotýnského střepu opět profesionálně, na velmi dobré úrovni a zajistit kvalitní ceny pro soutěžící. Děkujeme.

NÁVOD NA ÚHRADU KROUŽKU PŘEPLATKEM

13.09.2021 prosíme použijte přeplatek na úhradu kroužku

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

13.09.2021 nová provozní doba pro veřejnost

VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP

10.09.2021 V sobotu 18. září se v MDK Sokolovna uskuteční modelářská soutěž a výstava plastikových modelů Vltavotýnský střep.

Proběhly závody na freestyle koloběžkách

10.09.2021 Na skateparku v Týně nad Vltavou proběhly za podpory Jihočeského kraje závody na freestyle koloběžkách.

Systém přihlašování do zájmových oborů MěDDM

06.09.2021 I v letošním roce se můžete přihlásit pomocí našeho informačního systému DOMEČEK, který najdete na stránkách www.ddmtyn.cz.

Zájmové obory 2021/2022

27.08.2021 Zveřejnili jsme seznam zájmových oborů pro školní rok 2021/2022. ZÁPIS bude zahájen V PONDĚLÍ 6. září v 9:00 hodin. Přihlašování bude možné pouze přes klientské centrum.

Poděkování lékárně BENU

19.07.2021 Děkujeme lékárně BENU za poskytnutí voucheru, za který jsme pořídili léky a zdravotnické potřeby na letní tábory.

BENU lékárna nám poskytuje voucher každý rok, nesmírně si toho vážíme. Děkujeme.

​Poděkování Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku

08.07.2021 Nadace ČEZ v rámci Zaměstnaneckého grantu věnovala MěDDM nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč. Za tento finanční příspěvek jsme pořídili 3D tiskárnu.

Moc děkujeme za podporu.

Dovybavení zájmových oborů MěDDM

08.07.2021 Díky dotaci Jihočeského kraje jsme pořídili do sálu MěDDM lezeckou síť, čímž jsme rozšířili pohybové aktivity. Dále jsme z dotace pořídili přilby, pálky a rukavice na kroužek Softball. A pro děti ze zájmového oboru Mladý redaktor a reportér jsme koupili notebooky.

Prodloužení Výtvarné a literární soutěže "LES"

29.06.2021 Prodlužujeme Výtvarnou a literární soutěž "LES" do 31. srpna.